Morska przygoda w Świnoujściu

Bornholm to wyspa o bardzo bogatej historii. Zamieszkiwana była już w czasach prehistorycznych, gdyż badania historyczne dowodzą, że mieszkali tu ludzie już około 10-11 tysięcy lat temu. W czasach nowożytnych wyspę zamieszkiwały germańskie plemiona, by potem osiedlili ją Wikingowie. To właśnie wtedy można spotkać pierwsze piśmienne wzmianki o samej wyspie i jej mieszkańcach. W XI wieku Wikingowie zostali jednak wyparci z wyspy przez Duńczyków, którzy pozostali na Bornholmie po dziś dzień. Wraz z Duńczykami na wyspę przybyli pierwsi chrześcijańscy misjonarze. To dzięki nim powstały na wyspie pierwsze kościoły, które w okresie walk o wpływy na wyspie pomiędzy Duńczykami a przedstawicielami arcybiskupstwa z Lund pełniły funkcję rotundowych twierdz obronnych. W czasie wojny szwedzko-duńskiej mieszkańcy wyspy pokonali szwedzkich najeźdźców za co otrzymali spore przywileje od duńskiego króla. W XVII wieku rozpoczęto eksploatację znajdujących się na wyspie pokładów węgla i żelaza, co jeszcze bardziej wzmocniło pozycje Bornholmu na Bałtyku. Stała się ona ważnym portem morskim na Bałtyku, który pełnił także funkcję bazy marynarki wojennej Danii. Co ciekawe pod koniec XIX wieku na wyspę przybyło kilkaset rodzin z polskiej Galicji. W czasie II wojny światowej wyspa była okupowana przez wojska niemieckie. Okupacja nie była uciążliwa dla mieszkańców wyspy, jednak na zakończenie wojny została ona zbombardowana przez wojska rosyjskie, które następnie wkroczyły na Bornholm. Po rocznej okupacji wyspy Rosjanie się wycofali. Od tego czasu wyspa stanowi niezwykle ważny ośrodek turystyczny w rejonie Bałtyku.

No Comments :(