Morska przygoda w Świnoujściu

Bornholm to wyspa o bardzo bogatej historii. Zamieszkiwana była już w czasach prehistorycznych, gdyż badania historyczne dowodzą, że mieszkali tu ludzie już około 10-11 tysięcy lat temu. W czasach nowożytnych wyspę zamieszkiwały germańskie plemiona, by potem osiedlili ją Wikingowie. To właśnie wtedy można spotkać pierwsze piśmienne wzmianki o samej wyspie i jej mieszkańcach. W XI wieku Wikingowie zostali jednak wyparci z wyspy przez Duńczyków, którzy pozostali na Bornholmie po dziś dzień. Wraz z Duńczykami na wyspę przybyli pierwsi chrześcijańscy misjonarze. Read the rest of this entry »